นมัสการ Services

We meet at 10:00am every Sunday at Bean House Cafe.
10:00 Coffee & Tea   |   กาแฟ-ชา ยามเช้า
11:00 Sing Praise      |   ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
11:40 Words of God  |   ฟังพระคัมภีร์
12:15 Small Group    |   แบ่งกลุ่มย่อยพูดคุย
12:30 Lunch             |   รับประทานอาหารกลางวัน

#ใครๆก็มาโบสถ์ได้
If you would like us to pick you up from Lat Phrao MRT station contact Pastor Turbo.

Phone: 081 647 4097